Sari la conținut
Home » Cv.Dr.Tatiana Ciurea

Cv.Dr.Tatiana Ciurea

Prof. Dr. Tatiana Ciurea

Informatii personale

Nume/Prenume CIUREA TATIANA
Adresa
Şos. Berceni, ……….., Bucureşti, Sect. 4
Telefon
0213324229
Mobil: 0722844493;
E-mail
ciurea_t@yahoo.com
Cetatenia
Română
Data nasterii
01.07.1960; Magiresti, Jud. Bacau
Sex
F
Experienta profesionala
1985 – 1987 Profesor la Liceul Teoretic Nr. 2, Topliţa, Jud. Harghita.

1990 – 2011Chimist la Laboratorul de Analize Medicale din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, Bucureşti.2011 – 2015Chimist Principal, Manager al Calităţii la Laboratorul de Analize Medicale: MIR CLINIC LAB in cadrul MEDIMIR CLINIC, Bucuresti, Str. V.V. Stanciu, Nr. 213, Sectorul 4.

2013 – 2014 Dr. Chimist Principal, Specializare: Biochimie Medicala si Imunologie Clinica; Borrelia Centrum.

2015 – 2018 Chimist Medical Principal MIR CLINIC LAB; Str. Valea Cascadelor, Bucuresti, Sect.6.

2018 – prezent   Cercetator Stiintific: Nucleul de Cercetare EEG in Epilepsie, Spitalul de Urgenta Bagdasar-Arseni, Bucuresti, Sectorul 4.

Functia sau postul ocupat
Chimist, în 1999 examen Grad Specialist (nota 8,70), specializarea: Biochimie Medicala, în 2004 examen Grad Principal (nota 9,15), specializarea Biochimie Medicala, in 2012 examen grad (a 2 a specializare) specialitatea Imunologie Clinica (nota 10).

In 2004 susţinerea tezei de doctorat în Chimie Analitica cu tema: Metode Bioanalitice de Investigare şi Control ale Metabolismului Energetic Cerebral.

Doctor Chimist Principal; Mnager al Calităţii în Laborator; Cercetator Stiintific.

Principalele activităţi şi responsabilităţi
Asigurarea implementării şi menţinerii conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specificate.

Implementarea politicii şi a obiectivelor referitoare la calitate, declarate de conducerea organizaţiei.

Coordonarea activităţilor de elaborare şi ţinere sub control a documentelor Sistemului de Management al Calităţii.

Coordonarea activităţilor de analiză a neconformităţilor constatate în implementarea şi menţinerea SMC.

Monitorizarea programelor de îmbunătăţire rezultate din analizele SMC sau din auditurile interne.

Coordonarea şi efectuarea de audituri interne ale SMC planificate.

Coordonarea activităţilor de instruire internă a personalului în domeniul calităţii.

Participarea la instruirile de specialitate prevăzute în planul anual de instruire.

Efectuarea analizelor medicale şi a investigaţiilor de specialitate.

Asigurarea efectuării şi înregistrării corecte a analizelor.

Validarea, parafarea şi semnarea buletinelor de analiză.

Însuşirea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora.

Numele şi adresa angajatorului
Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni, Bucuresti, Sos. Berceni, Nr. 10, Sect. 4. Nucleul de cercetare EEG in Epilepsie.

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” Bucureşti, Laboratorul de Analize Medicale, Str. Şos. Berceni, Nr. 12, Sector 4.

MIR CLINIC LAB, Str. V.V. Stanciu, Nr. 213, Bucureşti, Sect.4

Borrelia Centrum, Str. Justinian, Nr. 1, Sect.1, Bucuresti.

MIR CLINIC LAB, Str. Valea Cascadelor, Sect. 6, Bucuresti.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Determinări de laborator: biochimie (spectrofotometrie, ISE), hematologie, toxicologie (medicamente: carbamazepină, acid valproic, fenobarbital, fenitoină; droguri: heroină, opiacee, amfetamine, cocaină, canabinoide, metadonă, etc.), imunologie (ELISA, imunocromatografie, aglutinare, imunoblooting, imunofluorescenta, etc).


Educatie si formare

Iulie 2014
Curs de Evaluator ANMCS (fost CONAS).


2005 – 2006
Curs formator acreditat, lector în domeniul: Managementul investigaţiilor paraclinice medico-sanitare. (Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul

Sanitar şi MSP).

2001 – 2002
Master în: Managementul Sănătăţii Publice şi al Serviciilor de Sănătate. (UMF „Carol Davila”).
 

1999 – 2001
Master în: Fizică Medicală. (Universitatea Bucureşti, Facultatea de Fizică).
 

1996 – 1999
Facultatea de Fizică, specializarea: Fizică Medicală, Universitatea Bucureşti.
 

1992 – 1995
Facultatea de Chimie, specializarea: Chimie Analitică, Metode de Separare şi Analiză în Urme, Universitatea Bucureşti.


1981 – 1985
Facultatea de Chimie, specializarea: Tehnologie Chimică, Institutul Politehnic Bucureşti.


1975 – 1979
Liceul de Ştiinţele Naturii „Vasile Alecsandri”, Bacău


Calificarea / diploma obţinută
Evaluator ANMCS (CONAS); (2014 – 2016)

Formator acreditat, lector în domeniul: Managementul investigaţiilor paraclinice medico-sanitare.

Doctor în ştiinţe exacte, disciplina: Chimie Analitică.

Chimist Medical Principal (Biochimie Medicala; Imunologie Clinica).

Fizician Medical

Domenii principale studiate / competenţe dobândite
Chimie Analitică, Metode de Separare şi Analiză în Urme, Biochimie, Biofizică, Imunochimie, Radiodiagnostic şi Igiena Radiaţiilor, Radioterapie Oncologică, Informatică şi Statistică Medicală, Management Sanitar şi Legislaţie, Metode Moderne de Diagnostic; Microscopie in camp intunecat, Immunobloting, Imunofluorescenta.

Cursuri şi seminarii de formare profesională
Manualul Calităţii propriu al Laboratorului – cerinţă la acreditarea laboratorului, contractarea analizelor de către CNAS şi implementarea sistemului de management al calităţii (ian. 2007).

Incertitudinea de Măsurare în Laboratoarele Medicale (ian. 2007).

Biochimie medicală modernă pentru managementul şi asigurarea calităţii în laboratoarele medicale (sept. 2007).

Managementul şi asigurarea calităţii în laboratoarele medicale. Tehnici clasice şi moderne de microbiologie medicală (sept. 2007).

Asigurarea îndeplinirii standardelor de calitate, necesare dobândirii statutului de contractant al CNAS (nov. 2007).

Actualităţi în hematologie: examenul morfologic al celulelor sanguine şi investigarea hemostazei pentru asigurarea calităţii în laboratoarele medicale (nov. 2007).

Actualităţi în Imunologie şi Microbiologie (martie 2009).

Medical Laboratory Diagnostics (2014), organizat de EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG, Lubeck, Germania.

Cursul „EEG basic – hands on” pre-Conferinta al Societatii Romane Impotriva Epilepsiei (SRIE), Cluj Napoca, UMF Iuliu Hateganu (oct. 2018).

Workshop EMG de la teorie la practica, Brasov, LIAMED, (18-20 dec. 2018).

Workshop TMS de la teorie la practica, Brasov, LIAMED, (21 dec. 2018).

Workshop ELECTROENCEFALOGRAFIE, Brasov, LIAMED, (5-6 aprilie 2019).

Cursuri adresate biologilor, chimiştilor, biochimiştilor şi medicilor care lucrează în Laboratoarele MedicaleBiosiguranţa în Laboratoarele Medicale (2008).

Standardele de Calitate şi Biosiguranţa în Laborator (2008).

Investigaţii Moderne în Laboratorul Medical (2009).

Manualul Calităţii propriu al laboratorului – cerinţă la axcreditarea laboratorului, contractarea analizelor de către CNAS şi implementarea sistemului de management al calităţii. (2009).

Tehnici şi noţiuni de biochimie utile în activitatea din gardă şi/sau laboratorul de analize medicale.

Controlul de Calitate în Biochimie. Regulile Westgard. Graficele Levey-Jennings (2009).

Controlul de Calitate în Imunologie şi Hematologie (2009).

Metode Biochimice de Investigare a Funcţiei Hepatice (2010).

Metode Biochimice de Investigare a Funcţiei Renale (2010).


Aptitudini si competente personale

Limba materna
Limba Română

Limbi straine cunoscute

Autoevaluare Comprehensiune
Vorbit
Scris

Nivel european (*)
Abilitati de ascultare
Abilitati de citire
Interactiune
ExprimareLimba
Engleză FB
FB
FB
FB
FB
Limba
Franceză FB
FB
FB
FB
FB

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi


Competenţe şi abilităţi sociale, aptitudini organizatorice
Preşedintă a OBBCSSR, sectorul 4, Bucureşti (2008 – 2012).

Membră în Comisia Profesional Ştiinţifică a OBBCSSR (2006 – pana in prezent).

Membru in Biroul Executiv al OBBCSSR (2008 – prezent).

Membră în Colectivul de Redacţie al Revistei Române de Laborator Medical (2006 – prezent).

Membră a Federaţiei Balcanice de Medicină de Laborator.

Membră a Societăţii Naţionale de Neuroştiinţe.

Evaluator ANMCS (fost CoNAS) in perioada 2014 – 2016.

Membru in Consiliul de Acreditare RENAR din 2012 pana in prezent.


Competente si aptitudini organizatorice
Participant la Proiecte Naţionale: VIASAN şi CEEX (2004 – 2009):

1. Soluţii conceptuale pentru valorificarea conversiei digitale a biopotenţialelor motorii cerebrale voluntare în comandă.

2. Concept de sistem integrat de înregistrare, analiză şi conversie digitală a biopotenţialelor cerebrale motorii voluntare în vederea acţionării unor sisteme extracorporeale.

3. Corelaţii morfofuncţionale cerebrale umane. (În colaborare cu Institutul Naţional de Antropologie).

4. Neuromodularea electrică a sistemului nervos. (În colaborare cu Universitatea Politehnica Bucureşti).

5. Asistarea/Recuperarea ortostatismului şi mersului la bătrâni sever dizabilitaţi şi bolnavi cu insuficienţe cardio-respiratorii şi/sau deficienţe neuro-locomotorii grave, cu ajutorul unor sisteme ortetice robotizate.

Participant in calitate de evaluator la evaluarea mai multor spitale din Tara in perioada 2014 – 2016.

Organizarea, deschiderea si dezvoltarea laboratorului Borrelia Centrum.

Documentare, Evaluarea unor Metode de Determinare a Antiepilepticelor.


Competente si aptitudini tehnice


Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului
Cunoştinţe de operare Word, Excel, Internet, PP.


Competente si aptitudini artistice


Alte competente si aptitudini

Permis de conducere
Categoria B din 1988.


Informatii suplimentare


Anexe


Pag – Curriculum vitae

Nume Prenume
Pentru mai multe informatii accesati pagina: http://europass.cedefop.eu.int/

© Comunitatea Europeana, 2003