Sari la conținut
Home » Cv.Dr.Nicodin Vasile Ovidiu

Cv.Dr.Nicodin Vasile Ovidiu

Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Nicodin Vasile Ovidiu
Data naşterii 04/04/1958
Sex Bărbătesc
Loc de muncă vizat / Domeniu
ocupaţional
Spitalul Clinic Universitar de Urgenta Militar Central
Experienţa profesională
Perioada 1984 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Sef sectie clinica OG
Activităţi si responsabilităţi principale Manager Sectie Clinica OG
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Universitar de Urgenta Militar Central
Plevnei 134, 010242 Bucuresti (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate servicii medicale de specialitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Perioada
1973-1977, Liceul Real Umanist nr.33, Bucuresti
Diploma de bacalaureat
1978- 1984
Diploma de medic, specializarea Medicina Generala
09/1984 – prezent
Calificarea/diploma obţinută Diploma Doctor Medic Specialitatea Medicina Generala
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Secundar OG 1990 prin concurs Ordinul MS 1168/1990
Medic specialist Obstetrica Ginecologie Ordinul MS 240/1994
Medic Primar 1997, Asistent universitar 1993,
Asistent universitar UMF “Carol Davila” 17158 /02.11.1993
Sef de lucrari 2003,
Doctor in Medicina, Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii Nr. 3896 din 24.04.2003. Titlul teszei de
doctorat “Valoarea investigatiei urodinamice in incontinenta urinara la femeie”
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
CEC5
Pagina 2 / 6 – Curriculum vitae al
Nicodin Ovidiu
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european () Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral ENGLEZA B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent () Cadrului european comun de referinţă pentru limbi
Competenţe şi aptitudini organizatorice Presedinte BMMC (Balkan Military Medical Committe 2006-2011)
Atestat Management Servicii Sanitare 2008
Director Medical 2011 SUUMC
Manager Sectie Clinica OG
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Microsoft Office, Mc Os
Alte competenţe şi aptitudini COLPOSCOPIE, CHIRURGIE LAPAROSCOPICA GINECOLOGICA, ECOGRAFIE,
SUPRASPECIALIZARE ONCOGINECOLOGIE

 • Competenta in Chirurgie laparoscopica ginecologica 29.aprilie 2002
 • Competenta in Ecografie Obstetricala si Ginecologie 2006
 • Supraspecializare in Ginecooncologie 26 aprilie 2004
 • Atestat in Managementul serviciilor sanitare 28.03.2008
  Permis de conducere B
  CONTRACTE DE CERCETARE
  1.Sistem de monitorizare în timp real a parametrilor vitali ai luptătorilor în diverse condiţii tactice, Contract Nr. 3C/2007-2008, Plan Sectorial – I
  MApN prin Agenţia de Cercetare prin Tehnică şi Tehnologii Militare ACTTM, Bucureşti, Responsabil Ştiinţific Proiect (2006-2008).
 1. Cercetări privind dezvoltarea reţelei integrate naţionale de centre de terapia durerii acute pentru optimizarea analgeziei post-operatorii autoadministrate de pacient, prin aplicarea de protocoale, Acronim: PRO-PAINCONTROL, Contract Nr. 195/2007 CXEX, VIASAN, Bucureşti,
  Responsabil Ştiinţific Proiect (2007-2010).
 2. Optimizarea utilizării tehnicilor medicale de înaltă performanţă în îngrijirea bolnavului critic şi în situaţii de dezastru, Contract Nr. 195/2007 CEEX,
  VIASAN, Bucureşti, Responsabil Ştiinţific Proiect (2007-2010).
  CĂRŢI/TRATATE PUBLICATE
 3. Nicodin O. Urodinamica ginecologica, Ed. Sylvi, 2003, ISBN 9736280101, 9789736280108, 154 pagini.
 4. Nicodin O., Bratila P., Niculescu N., Ursuleanu A. Urodinamica Ginecologica, Ed. Silvy, ISBN 973-628-010-1, 2003.
 5. Niculescu N., Bratila P., Nicodin O., Ursuleanu A. Tehnici de baza in laparoscopia ginecologica, Ed. Silvy, ISBN 973-628-047-0, 2003.
 6. Nicodin O., Bratila P., Niculescu N., Ursuleanu A. Lucrari practice de urodinamica in incontinenta urinara la femei si manometrie anorectala, Ed.
  Silvy, ISBN 973-628-011-X, 2003.
 7. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N., Ursuleanu A. Anatomia chirurgicala a pelvisului (monografie), Ed. Universitara “Carol Davila” ISBN 973-
  8047-56-0 Bucuresti, 2002.
  Pagina 3 / 6 – Curriculum vitae al
  Nicodin Ovidiu
  Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
  © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
 8. Nicodin O., Panaite B., Badiu D., Navolan D., Hangan T., Popa M. Management of heavy menstrual bleeding, In: Monorrhagia: risk factors, diagnosis and
  treatment, Nova Science Publishers Inc., NY, 2nd Quarter, ISBN 978-1-61209-568-4, 2014 in press
 9. Nicodin.O. Panaite B. , Tulburarile de statica pelvica Cap 24 Traducere Williams editia 2-a 2014
 10. Nicodin. O., Niculescu N., Panaite .B., Cucu Anca , Prolpasul uterovaginal capitol din Ginecologia sub redactia Ghe Peltecu editura
  Academiei ISBN
 11. Menorrahagia and dysmenorrhea, Risk Factors, diagnostic and Management Editor Timothy Welch Capitol II Management of Heavy Menstrual
  Bleeding O. Nicodin, B. Panaite, Diana Badiu, Dan Novolan, Tony Hanganu, Marius Popa ISBN978-1-63482-583-2(EBOOK) Library of
  Congreee Control Numberm :2015936108
  Nova Science Publishers, Inc New York 2015
  PUBLICAŢII ÎN EXTENSO ÎN REVISTE INDEXATE ISI
 12. Ceausu M., Hostiuc S., Sajin M., Roman G., Nicodin O., Dermengiu D. Gestational Lung Adenocarcinoma: Case Report, Int. J. Surg. Pathol.,
  2014, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24771256, (ISI, IF=0.756).
 13. Vladareanu R., Constantinescu S., Bacalbasa N., Badiu D., Hangan T., Nicodin O., Onofriescu A., Navolan D. Assisted reproductive technology
  in Europe: research, legal and ethical aspects, Revista Romana de Bioetica (ISI, IF=1), 2014, in press.
 14. Nicodin O., Panaite B., Niculescu N., Cucu A., Niculescu I., Kho R., Tica V. Vaginal myomectomy for subserosal and intramural fibroids,
  Gineco.eu (ISI, IF=0.046),), 9 (2), 2013, 57-9.
 15. Ursuleanu A., Nicodin O., Gussi I., Niculescu N., Costachescu G., Tritorelin modulation of gonadal steroidogenesis as a preoperative treatment in
  leiomyomata uteri, Acta Endocrinologica (ISI, IF=0.450), 8(2), 2012, 231-8.
 16. Ursuleanu A., Nicodin O., Gussi I., Niculescu N., Costăchescu G. Results of extension of classic indications of vaginal hysterectomy for benign
  uterine conditions, Chirurgia (ISI, IF=0.777),107(6), 2012, 761-6.
  PUBLICAŢII ÎN EXTENSO ÎN REVISTE NAŢIONALE, INDEXATE CNCSIS
  A1. Pârvulescu C., Nicodin O., Niculescu N., Panaite B. Problems in pretherapeutical staging of endometrial cancer, Revista de Medicina Militara
  (CNCSIS, C), CXVI, ISSN 1222-5126, nr. 1-2, 2013, 11-7.
  A2. Panaite B., Nicodin O., Onofriescu M. Vaginal hysterectomy following previous cesarean delivery, Aeronautical Medicine and Psychology
  Revue (CNCSIS, B+), nr. 1, 2012, p.2, http://www.medaero.ro/coperti/1_2012_en.pdf
  A3. Jurcuţ C., Filişan C., Popovici C., Toma L., Panaite B., Nicodin O., Copaci I., Young woman with polyserositis, ovarian cystic mass and
  increased level of CA-125. Case report of peritoneal and pleural tuberculosis, Rom.J.Intern.Med. 2009;47(3):297-9 (BDI, PUBMED)
  A4. Nicodin O., Panaite B., Niculescu N. Incompetenta sfincterului uretral – Revista de Medicina Militara (CNCSIS, C), CXI, ISSN 1222-5126, nr.1,
  2008.
  A5. Bratila P., Nicodin O. Histerectomia radical cu limfadenectomie pelvica prin abord sincron abdominovaginal, Revista de Obstetrica si
  Ginecologie, XLVIII, 2000, 49-54.
  A6. Bratila P., Nicodin O., Geanta G., Niculescu N. Histerectomia totala pe cale vaginal ape uterneprolabat, Revista de Obstetrica si Ginecologie,
  XLVIII, Nr. 2, 2000, 149-53.
  PUBLICAŢII ÎN EXTENSO INDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE
  A1. Nicodin O., Panaite B., Niculescu N., Cucu A., Niculescu I. Appendicular mucocele – the vaginal way, Gineco.eu (BDI), 10, (1), 2014, 30-1.
  A2. Savulescu F., Albita O., Nicodin O., Virjoghe V., Rogin T., Cirlan C., Tampa M. Giant ovarian cyst: a diagnostic and therapeutic challenge,
  Gineco.eu (BDI), 10(1), 2014, 32-4.
  A3. Panaite B., Nicodin O., Onofriescu M. Vaginal hysterectomy on scarred uterus, Gineco.eu (BDI), 9(3), 2013, 128-30.
  A4. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N. Diagnostic si tratament in cancerul occult al sinului cu metastaze axilare, Revista Medico-chirugicala a
  Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi (Medline, Index Medicus indexed), 108, 2, S1, 2004, 75.
  Pagina 4 / 6 – Curriculum vitae al
  Nicodin Ovidiu
  Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
  © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
  A5. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N., Ursuleanu A. Investigatia urodinamica in incontinenta urinara la femei, Revista de Cercetari Experimentale
  Medico-chirurgicale, anul IX, nr.1, 2002, NLM Data Base National Library of Medicine Unique ID 101225584.
  A6. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N., Ursuleanu A. Citoreductia tumorala cu CUSA in cazurile de cancer ovarian avansat, Jurnalul Roman de
  Chirurgie Oncologica, nr. 1, 2002, 41-5.
  A7. Hudita D., Pelinescu-Onciul D., Bratila P., Radulescu R., Nicodin O. Dopler sonography of the urethral perivascular network and
  urodynamometry in postmenopausal women treated with topical estriol, Climacteric the Journal of the International Menopause Society, vol. 1, S1,
  2002 (for access, you need to be a membership).
  A8. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N. Investigatia urodinamica in vezica instabile, Revista de Cercetari Experimentale Medico-chirurgicale, Anul
  VII, Nr. 2, 2000, 155-158, NLM Data Base National Library of Medicine Unique ID 101225584.
  A9. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N. Transvaginal retropubic urthrocistopexy by Mersile bridge, Revista de Cercetari Experimentale Medicochirurgicale, anul VII, nr. 1 2000, 9-11, NLM Data Base National Library of Medicine Unique ID 101225584.
  A10. Bratila P., Berbecar G., Nicodin O. Tratamentul hormonal al mastopatiilor benign, Infomedica, nr. 25 (60), 1999, NLM Data Base National
  Library of Medicine Unique ID 100959423.
  A11. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N. Laparatomia transversala subombilicala Maylard in chirurgica pelvic, Revista de Cercetari Experimentale
  Medico-chirurgicale, anul VI, nr. 4, 1999, NLM Data Base National Library of Medicine Unique ID 101225584.
  A12. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N. Procedeu de suspensie transvaginala in prolapsul avansat al boltei vaginale posthisterectomie, Revista de
  Cercetari Experimentale Medico-chirurgicale, anul V, nr. 1-2, 1998, NLM Data Base National Library of Medicine Unique ID 101225584.
  REZUMATE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE CNCSIS
 17. Nicodin O., Bratila P., Niculescu N., Ursuleanu A. Tulburari anatomo-chirurgicale de static pelvic, Noutatea Medicala, nr. 4, 2002, 4.
 18. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N. Cervicectomia reziduala vaginala dupa histerectomia subtotala, Revista de Medicina Militara, anul CVII, Nr.1,
  2004, 5.
 19. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N. Probleme de stadializare in cancerul de endometru, Revista de Medicina Militara, anul CVII, Nr.1, 2004, 33.
 20. Cristian M.R., Vladareanu R., Ionescu C., Nicodin O. Large loop excision of the transformation zone in the management of the precancerous
  lesion of the cervix, The Romanian Review Precisious Mechanics, Optics and Mechatronics, nr. 7, 2010, 5.
 21. Constantin V. Orososan G., Moculescu C., Nicodin O., Socea B., Costea D., Carap A., Popa F. Managementul trombozei venoase profunde
  posttraumatice la pacientul politraumatizat, Chirurgia, Vol 105, S1, 2010, 159 (ISSN 1221-9118, SCIE, Medline, PubMED, Index Medicus, CNCIS A)
 22. Hangan T., Navolan D., Badiu D., Vladareanu S., Vladareanu R., Nicodin O., Panaite B., Hostiuc S. From bench to bedside: bioethical aspects
  in clinical translational research. 14th International Symposium „Prospects for the 3rd Millenium Agriculture”, 24th-26th of September 2015, ClujNapoca, Romania, Book of Abstracts, p.607, ISSN: 2392-6937; ISSN-L: 2392-6937.
  REZUMATE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE ISI
 23. Raducea E.V., Barbulea, Bratila C.P.C., Nicodin O.V., Nicolae N.N. Misdiagnosed primary carcinoma of the fallopian tube: case report,
  International Journal of Gynecology Cancer (ISI, IF= 1.941), vol. 14, S1, 2004, 210.
 24. Bratila P.C.C., Raducea E.V., Barbulea, Nicodin O.V., Niculescu N.N. Surgical approach for endometrial carcinoma in poor condition patient,
  International Journal of Gynecology Cancer (ISI, IF=1.941), vol. 14, S1, 2004, 227.
 25. Bratila P.C., Nicodin O.V., Niculescu N., Serban M., Ursuleanu A., Burlacu M. The role of vaginal hysterectomy and bilateral adnexectomy in the
  management of endometrial cancer, International Journal of Gynecology Cancer (ISI, IF= 1.941), vol. 13, S1, 2003, 75-76.
 26. Bratila P.C., Nicodin O., Niculescu N., Serban M., Barbulea E., Raducea, Gussi I., Cotarcea G. Therapeutical surgical choices for bilateral breast
  cancer – case presentation, International Journal of Gynecology Cancer (ISI, IF= 1.941), vol. 13, S1, 2003, 88.
  PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE (VOLUME CU ISBN)
  Pagina 5 / 6 – Curriculum vitae al
  Nicodin Ovidiu
  Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
  © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
 27. Constantin V., Socea B., Moculescu C., Nicodin O., Costea D., Carap A., Popa F. Solutii terapeutice optimein evisceratiile posttraumatice – un
  deziderat indeplinit, Al XXV Congres National de Chirurgie, Cluj-Napoca mai 2010, Chirurgia, vol 105, S1, 2010 p. S. 28 ISSN 1221-9118 (SCIE,
  Medline, PubMED, Index Medicus, CNCSIS, A).
 28. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N., Ursuleanu A., Silvia Nastase S. Decelari urodinamice la paciente cu acuze de incontinenta urinara,
  Conferinta Nationala de Obstetrica Ginecologie, 21-23 Septembrie 2000, Bucuresti, ISBN 973-9394-47-7.
 29. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N., Ursuleanu A., Nastase S. Tratamentul chirurgical al dublei incontinente, Conferinta Nationala de Obstetrica
  Ginecologie, 21-23 Septembrie 2000, Bucuresti, ISBN 973-9394-47-7.
 30. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N., Ursuleanu A., Nastase S. Suspensia transvaginala retropubica cu punte de Mesilene, Conferinta Nationala
  de Obstetrica Ginecologie, 21-23 Septembrie 2000, Bucuresti ISBN, 973-9394-47-7.
 31. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N., Ursuleanu A., Nastase S. Valoarea evaluarii urodinamice in stabilirea indicatiei chirurgicale in incontinenta
  urinara de effort, Conferinta Nationala de Obstetrica Ginecologie, 21-23 Septembrie 2000, Bucuresti ISBN 973-9394-47-7.
 32. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N., Ursuleanu A., Nastase S. Tratamentul cu Detrunorm la pacientele cu instabilitate de detrusor, Conferinta
  Nationala de Obstetrica Ginecologie, 21-23 Septembrie 2000, Bucuresti, ISBN 973-9394-47-7.
 33. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N., Ursuleanu A., Nastase S. Investigatia vezicii instabile (experieta clicii), Conferinta Nationala de Obstetrica
  Ginecologie, 21-23 Septembrie 2000, Bucuresti, ISBN 973-9394-47-7.
 34. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N., Ursuleanu A., Nastase S. Experienta clinicii in rezolvarea fistulelor urogenitale, Conferinta Nationala de
  Obstetrica Ginecologie, 21-23 Septembrie 2000, Bucuresti, ISBN 973-9394-47-7.
 35. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N., Ursuleanu A., Parpalici C. Aspecte ale tratamentului cu Colposeptine in vulvovaginite, Conferinta Nationala
  de Obstetrica Ginecologie, 21-23 Septembrie 2000, Bucuresti, ISBN 973-9394-47-7.
 36. Bratila P., Nicodin O., Niculescu N., Ursuleanu A., Parpalici C. Revizuire critica asupra uroflowmetriei, Conferinta Nationala de Obstetrica
  Ginecologie, 21-23 Septembrie 2000, Bucuresti, ISBN 973-9394-47-7.
 37. Nicodin O., Bratila P., Niculescu N. Vaginal hysterectomy on non prolapsed uteriour clinical experience (our presentation), International
  Congress from Washington, International Journal of Obstetrics and Gynecology, vol 70, S1, 68, 2000.
 38. Niculescu N., Bratila P., Nicodin O. Cytoreduction in advanced ovarian cancer ( oral presentation), International Congress from Washington,
  International Journal of Obstetrics and Gynecology, vol 70, S1, 50, 2000.
 39. O. Nicodin, N. Niculesc, B. Panaite Ureteral risk in pelvic surgery Romanian Congress on Military, Medicine 14-17 oct , 2015 Bucharest
 40. O. Nicodin, N. Niculescu, B. Panaite Complications of prosthetic surgery in pelvic floor disorders Romanian Congress on Military, Medicine 14-
  17 oct , 2015 Bucharest
  15 O. Nicodin, N. Niculescu, B. Panaite Deep infiltrating endometriosis Romanian Congress on Military, Medicine 14-17 oct , 2015 Bucharest
  ALTE ACTIVITĂŢI
  -Membru in Colectivul Redacţional al revistei Gineco.eu (indexare BDI, Scopus), http://gineco.pulsmedia.ro/
  -Recenzor (reviewer) al revistei Gineco.eu (indexare BDI, Scopus), http://gineco.pulsmedia.ro/
  -Recenzor (reviewer) al revistei Acta Endocrinologica (indexare ISI, Thomson Reuters), http://www.acta-endo.ro/
  Congresul de Endocrinologie endocrinologica sept 2015 membru in comitetul stiintific
  The beuty of breast cancer surgery 8-10.10 2015
  Premii Si medalii
   Medalia omagiala la aniversarea a 180 ani de existent a Spitalului Universitar de Urgenta Militar Centra “Dr. Carol Davila”
   Premiul Prof Corneliu Gavrilescu Pentru cel mai bun poster Iasi 24-26 mai 2012 Zilele Medicale “Vasile Dobrovici”
  MEMBRU AL SOCIETĂŢILOR ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE
  -Societatea Română de Obstetrică Ginecologie
 • Societatea Română de Endocrinologie Ginecologică
 • Societatea Română de Menopauză
 • Societatea Română de Chirurgie Laparoscopică
  Pagina 6 / 6 – Curriculum vitae al
  Nicodin Ovidiu
  Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
  © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
 • European Society of Human Reproduction & Embriology
 • European Society of Gynecological Endoscopy
 • European Society of Contraception
  -Societatea Romana de chirurgie a sinului si oncologie
  Data
  (titlul didactic, științific, nume, prenume, semnătura)