Sari la conținut
Home » Cv.Dr. Manole Cojocaru

Cv.Dr. Manole Cojocaru

Prof.Dr. Manole Cojocaru  SciRes I, EuSpLM

Profesor universitar doctor medic la Univesitatea Titu Maiorescu Facultatea de Medicina din Bucuresti
Profesor de Fiziologie si Imunologie
Cercetator Stiintific gradul I
Doctor in stiinte medicale specialitatea Boli Profesionale
Specialist European Medicina de Laborator
Medic primar Medicina de Laborator
Medic primar Alergologie si Imunologie Clinica


Europass
Informaţii personale

Nume / Prenume
COJOCARU MANOLE

Adresă
Str. …..Codul Poştal 061725, Sectorul 6 Bucureşti

Telefon
Telefon 0723 326 663

E-mail
manole.cojocaru@yahoo.com

Naţionalitate
Română

Data naşterii
16 noiembrie 1951

Sex
Masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, Facultatea de Medicină, Departamentul Disciplinelor Preclinice, din 2009-prezent

Integrarea clinică la Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” din Bucureşti, Sectia Medicină de Laborator, până la 16 nov 2016
 

Participari la congrese/conferinte interne/internationale


Experienţa profesională
Medicina de laborator, Imunologie clinică, Comparări interlaboratoare-imunologie

Perioada
din 1971 – prezent
Funcţia sau postul ocupat
Conferenţiar universitar doctor, Universitatea „Titu Maiorescu” din București Facultatea de Medicină,

Disciplina de Fiziologie, Departamentul Disciplinelor Preclinice, confirmat prin Ordinul Ministerului

Educaţiei, Cercetării şi Inovării Nr. 31290/2009

https://www.utm.ro/facultatea-de-medicina/cadre-didactice/

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitate medicală, didactică şi cercetare știintifică

Director Departamentul Disciplinelor Preclinice, 2011-2017

Şeful Disciplinei Fiziologie, Facultatea de Medicină, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, 2009-prezent

Titular Curs Fiziologie la Facultatea de Medicină anul I şi II, Universitatea „Titu Maiorescu” din

București, 2009-prezent

Titular Curs Virusologie la Facultatea de Medicină anul II, Universitatea „Titu Maiorescu” din București,

2018-2019

Titular Curs Fiziologie la Facultatea de Farmacie anul II Universitatea „Titu Maiorescu” din București,

2015-prezent

Titular Curs Fiziologie la Facultatea de Medicină, specializarea Asistentă Medicală Generală anul I,

Universitatea „Titu Maiorescu” din București, 2009-prezent

Titular Curs Imunologie la Facultatea de Medicină, specializarea Asistenţă Medicală Generală anul II, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, 2015-2018

Titular Curs Îngrijiri la domiciliu. Nursing comunitar la Facultatea de Medicină, specializarea Asistentă Medicală Generală anul IV la Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureșt, 2018-prezent

Titular Curs Managementul Laboratorului clinic la Facultatea de Medicină, specializarea Asistenţă Medicală Generală anul II, Universitatea „Titu Maiorescu” din București 2014-2018

Şef Departament Imunologie pentru Asigurarea şi Controlul Extern al Calităţii la Societatea Română pentru Asigurarea şi Controlul Extern al Calităţii în Medicina de Laborator (RoEQALM), 2005-2017 http://www.roeqalm.ro/

Atestat – Formator în Managementul, Asigurarea şi Controlul Calităţii în Medicina de Laborator

(CNPPSS) Adeverinţa Nr. 9-2932/2009, organizat conform Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Familiei

Nr. 716/2002

Acreditat de către OAMGMAMR ca Furnizor de Educatie Medicală Continuă, 2018-prezent http://www.oammrbuc.ro/ ; https://www.oamr.ro/ ; https://oamrcl.ro/index.php?author=1&start=120 Atestat de Studii Complementare în Managementul Serviciilor Sanitare (SNSPMS, Şcoala Naţională de

Sănătate Publică şi Management Sanitar), Seria C Nr. 023984, 20 iulie 2009 https://www.ghidul.ro/snspms/

INSTAND-WHO -Training Course (IWTC) on Quality Management and Quality Assurance in Health Laboratories, 2003

Laboratory Management Course sub auspiciile International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), organizat de Polish Society of Laboratory Diagnostics (PTDL), Warsaw,

1998

Specialist European în Medicină de Laborator, EuSpLM, Certificat Nr. 2278/2009 https://www.eflm.eu/site/page/a/1305

Atestat Competentă în Proteomică (diagnostic molecular), 2012 www.tdm-dru.ro

Numele şi adresa angajatorului
Universitatea „Titu Maiorescu”, Str. Dâmbovnicului Nr.22 Sectorul 4, Codul poştal 040441 Bucureşti http://www.utm.ro; rectorat@utm.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ universitar, Cercetare biomedicală, Activitate medicală, Comparări interlaboratoareimunologie

Educaţie şi formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Facultatea de Medicină, Bucureşti, 1971-1977,

Curricula Facultăţii de Medicină Generală; Medic medicină generală adulţi la Spitalul Orăşenesc Drăgăneşti-Olt, Dispensarul de Întreprindere Filatura de Bumbac Drăgăneşti-Olt, Judeţul Olt, 1977-1981

Rezident în specialitatea medicină de laborator, 1981-1984; Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 290/1981,

Certificat Programul de Pregătire din cadrul învăţământului Postuniversitar Nr. 6467/1982

Perioada
Bursă de studiu la Cliniques Universitaire Saint Luc din Bruxelles, acordată de Ministerul Belgian de Sănătate Publică, Specializare la Bruxelles, Belgia, 1991-1992

Cursant în străinătate: Establishing traceability and uncertainty of assigned values an assisting participants to assess/estimate their measurement uncertainty, Eurachem Training Course ”A focus for analytical chemistry in Europe”, Istanbul, Turkey, 2011

SPIRALMED Project, Health Physics & Computational Intelligence Lab of Technological Educational Institute of Patras, Greece, 2010

INSTAND-WHO-Training Course (IWTC) on Quality Management and Quality Assurance in Health Laboratories, Düsseldorf, Germany, 17-28 Feb. 2003

Laboratory Management Course, Curs Internaţional sub auspiciile International Federation of Clinical chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), organizat de Polish Society of Laboratory Diagnostics (PTDL), Warsaw, Poland, 1998

Cursant în ţară: „Cum să elaborăm un proiect european”, organizat de Academia Oamenilor de Știintă 24 feb-11 mai 2016

Cursul Instrumente statistice utilizate în încercările de competentă. Certificat de Absovire Competente pentru Competitivitate Maximă, organizat de Sigma Target, București, Nr. 04/2013

Cursant „Proteomica de la cercetare la clinică” – modul bază şi modul avansat organizat de Institutul Naţional de Patologie Victor Babeş Bucureşti, 6-12 februarie şi 21-27 mai 2012, în cadrul Proiectului „Sistem de formare profesională a personalului medical în domeniul noilor tehnologii din sistemul de sănătate (diagnostic molecular)” POSDRU/81/3.2/S/58819 TDM (Atestat)


Cursant în Programul SPIRALMED – Sistem de Perfecţionare şi Instruire în Terapia şi Aplicaţiile Laser în Domeniul Medical, Proiect finanţat în cadrul Programului POS DRU/ 40/3.2/G-9545, Fondul Social European, 2009-2010 http://www.amaacongres2009.ro/index.html/articles|details/articleID_70/

Program/SPIRAL/MED.html Cursant „Managementul Serviciilor de Sănătate”, organizat de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (CNPDS), pentru Formator în domeniul „Managementul, asigurarea şi controlul calităţii în medicina de laborator”, 2007-2008

Cursant Medicină moleculară, curs postuniversitar organizat de UMF „Carol Davila” din București, 2007

Calificarea / diploma obţinută

Invited speaker & chairman la mai mult de 10 congrese internationale

Certificat de membru Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor din București, Nr. B07-3678/1

Specialist european în medicină de laborator, EuSpLM, Certificat Nr. 2278/2009 https://www.eflm.eu/site/page/a/1305

Cercetător ştiinţific principal gradul I, confirmat prin Ordinul Academiei de Ştiinţe Medicale Nr. 59/2002

Cercetător ştiinţific principal gradul II, confirmat prin Ordinul Academiei de Ştiinţe Medicale Nr. 759/2000

Doctor în ştiinţe medicale, specialitatea Medicina Muncii la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din București; tema Lucrării de Doctorat „Contribuţii la studiul reactivităţii imunologice în silicoză”, confirmat prin Diploma de Doctor Ministerul Învăţământului Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, Nr. 456/1997

Medic primar imunologie clinică, confirmat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Nr. 5294/1997

Competenţă în Imunologie de laborator, confirmat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Nr. 44955/1993

Medic primar Medicină de Laborator, confirmat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Nr. 5294/1991

Medic principal în specialitatea Medicină de Laborator, confirmat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Nr. 459/1984

Medic personal cu studii superioare, neatestat cercetării știintifice la Spitalul Clinic Colentina, în

Laboratorul de Microbiologie, concurs, confirmat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Nr. 290/1981

Diploma de Licenţă Doctor-Medic, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Nr. 2949/1978

Activităţi şi responsabilităţi principale
Urmărirea activităţii angajatilor la Laboratorul Clinic, evaluarea tehnicilor de laborator şi validarea metodelor, validarea rezultatelor investigaţiilor efectuate în Laboratorul Clinic, estimarea consumului de reactivi în vederea susţinerii unei activităţi continue şi eficace a fiecărui angajat al Laboratorului Clinic, instructajul periodic al angajatilor din colectivul Laboratorului Clinic pe teme de bioetică şi biohazard, colaborarea cu medicii clinicieni pentru realizarea diferitelor Proiecte de cercetare știintifică în care Laboratorul Clinic este implicat.

Numele şi adresa angajatorului
Activitatea medicală integrată în Sectia Medicină de Laborator, Centrul Clinic de Boli Reumatismale

„Dr. Ion Stoia”, Str. Thomas Masaryk, Nr. 5, Sector 2, Codul poştal 020983, Bucureşti, până la 16 nov. 2016

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Sănătate

Aptitudini şi competenţe personale
Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Studii, Cercetare, Dezvoltare și Inovare al Universitătii „Titu Maiorescu” din București https://www.utm.ro/cercetare-stiintifica/institutul-de-studii-cercetare-dezvoltare-si-inovare/

Membru în Consiliul Cercetării Ştiinţifice la Universitatea „Titu Maiorescu” https://www.utm.ro/cercetarestiintifica/consiliul-de-cercetare-stiintifica/

Îndrumător pentru studenţi an I la Facultatea de Medicină, 2009-2017

Proiecte de cercetare ştiinţifică internaţionale, subinvestigator

Director/Responsabil/Partener Proiecte naţionale de cercetare, 1984-2017

Studii clinice, subinvestigator

Titular Curs postuniversitar Medicină Integrativă la Universitatea „Titu Maiorescu” din București împreună cu Spezialklinik Neukirchen din Germania, acreditat de CMR, București, 2014 http://medicinacomplementarasialternativa.ro/documents/

CursMedicinaIntegrativaUTM2014.pdf Cursul postuniversitar de pefectionare organizat de Universitatea „Titu Maiorescu” în parteneriat cu Asociatia Română pentru Plasmafereza Terapeutică (AMRP), acreditat de CMR, 2014-prezent http://www.plasmafereza.ro

Cursul de Postuniversitar International de Perfecţionare în Ozonoterapie organizat de Universitatea

„Titu Maiorescu” în colaborare cu Federaţia Italiană de Ozonoterapie (FIO), acreditat de CMR, 20102017

https://www.romedic.ro/curs-postuniversitar-de-perfectionare-in-ozonoterapie-0M7916 https://www.romedic.ro/curs-postuniversitar-international-de-perfectionare-in-ozonoterapie-0A8691

Şcoala de vară – „Calitatea în învăţământul medical – de la teorie la implementare” organizată de

Facultatea de Medicină Universitatea „Titu Maiorescu” din București, Varna, Bulgaria, 2012

Organizator Sesiunea Studenţi la Congresul Naţional de Medicină de Laborator, 2009-2014

Membru în Comisia organizatorică la examenul de licenţă, 2009-2016

Membru în Comisia de rezolvare a contestaţiilor la examenul de licenţă Facultatea de Medicină, 2011-2016

Membru în Comisia de elaborare a subiectelor şi a baremurilor de corectură la examenul de licenţă Facultatea de Medicină, 2011-2015

Coordonator știintific pentru Lucrări de licentă la Facultatea de Medicină, 2009-prezent

Membru în Comisia de susţinere a lucrărilor de diplomă studenţi la Facultatea de Medicină, 2011-2018 Elaborarea de Recomandări pentru Programele Europene: Erasmus pentru studentii de la Facultatea de Medicină Universitatea „Titu Maiorescu” https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en Membru în prezidiul la Sesiunea Ştiinţifică a Cadrelor Didactice şi a Studenţilor la Universitatea „Titu Maiorescu”, 2011-prezent

Organizator Cercul ştiinţific de Fiziologie-Fiziopatologie pentru studenţii la Facultatea de Medicină, aprobat de Universitatea „Titu Maiorescu”, Adeverinta Nr. 128/04.02.2010

Membru în Comisia de Colocviu pentru admiterea la Școala Doctorală Domeniul Medicină, 2002-2017

Referent oficial în Comisia de susţinere publică Lucrări de Doctorat (UMF „Carol Davila”, UMF „Victor Babeş” Timişoara, Universitatea Bucureşti Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti Facultatea de Chimie), 2003-2017

Membru în Comisii de concurs pentru promovare cadre didactice la Facultatea de Medicină

Universitatea „Titu Maiorescu” din București, 2001-prezent

Membru în Comisii de examen-promovare în Cercetarea ştiinţifică medicală, 2001-prezent

Curs de Conversie Asistenţi medicali generalişti în Asistenţi medicali de laborator organizat de Şcoala

Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti, 2009-2015

Membru corespondent INSTAND, Germania, 2003-prezent https://www.instand-ev.de/

Reprezentant national la Uniunea Europeană a Specialiștilor Medicali (UEMS) Sectia Medicină de

Laborator, 2011-prezent (http://www.uems-slm.org/uems/index.php?id=38)

Coordonator de program manifestări știintifice organizate de Asociatia Medicală Română pentru Plasmafereză (AMRP) din 2015-prezent https://www.medicina.ro/asociatia-medicala-romana-pentruplasmafereza-va-invita-la-cursuri-si-congrese/

Coordonator de program manifestări știintifice organizate de Societatea Română pentru Asigurarea şi

Controlul Extern al Calităţii în Medicina de Laborator (RoEQALM), 2001-prezent http://www.roeqalm.ro/manifestari-stiintifice.html

Îndrumător Lucrări de Doctorat în știinte medicale la Universitatea „Titu Maiorescu” din București, 2019-prezent

Conducător de cercetare postdoctorală la Academia Română, Institutul de Economie Mondială, 2014-prezent

Colaborator la Radio Vocativ, statie de radio exclusiv online, care emite în Romania, Italia, U.K și Germania. Emisiunea Meloterapia https://radiovocativ.com/, 2020-prezent

Limba maternă
Română

Limbi străine cunoscute
Engleza, Franceza

Înţelegere
Vorbire
Scriere

Ascultare
Citire
Participare la conversaţie
Discurs oral
Exprimare scrisăAutoevaluare
Autoevaluare

Nivel european (*)

Engleza

Franceza

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale
Reprezentant la Uniunea Europeană a Specialiştilor în Medicină (UEMS) pentru Medicina de laborator, 2011-prezent

Reprezentant la Adunarea Generală la Colegiul Medicilor din România (CMR), 2009-2013

Membru/secretar/vicepreşedinte/preşedinte Comisia de Medicină de laborator la CMR, 1997-2001

Membru/secretar în Comisia de Medicină de Laborator din Ministerul Sănătăţii Publice (MSP), membru 1997-2003; secretar, 2000-2003

Membru în Comisia pentru Standardizarea Metodelor în Laboratorul Clinic din Ministerul Sănătătii, 1997

Membru în Comisia de retehnologizare a Laboratoarelor medicale din Ministerul Sănătătii, 1997

Membru în Comisia pentru Produse Biologice de Uz Uman din Ministerul Sănătătii, 1997

Membru în Comisia de Jurisdicţie a Consiliului Naţional al Colegiul Medicilor din România (CMR), 1997-prezent

Evaluator la Colegiul Medicilor din Municipiul București, pentru dosare cu reclamaţii erori medicale, 1997-prezent

Capacitate de comunicare dobândită în cursul activităţii medicale, didactice şi de cercetare știintifică

Competenţe şi aptitudini organizatorice
Director al Departamentului Disciplinelor Preclinice la Facultatea de Medicină, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, 2011-2017

Membru în Consiliul Facultăţii de Medicină, 2011-2017

Şef de Secţie Medicina de laborator la Centrul Clinic de Boli Reumatismale “Dr Ion Stoia”, Bucureşti, 2009-2016 http://www.reumatologiedrstoia.ro/

Şef Laborator Clinic la Spitalul Clinic Colentina, 1997-2001, confirmat prin Ordinul Direcţiei de Sanătate Publică a Municipiului Bucureşti Nr. 4670/1997 (concurs), http://www.spitalulcolentina.ro/

Organizator de evenimente ştiinţifice sub patronajul Universităţii „Titu Maiorescu”, sub egida Academiei

de Ştiinţe Medicale şi a Secţiei de Ştiinţe Medicale a Academiei Române, 2001-2013 Preşedinte pentru organizarea de diverse evenimente ştiinţifice nationale, 1993-prezent

Preşedinte/Vicepreşedinte pentru organizarea de manifestări ştiinţifice internaţionale desfăşurate în ţară Preşedinte/Vicepreşedinte pentru organizarea de manifestări ştiinţifice regionale/BCLF/Danubiene desfăşurate în ţară

Membru în Comitetul Ştiinţific Internaţional al unor evenimente ştiinţifice organizate în străinătate

Membru în Comitetul organizatoric pentru evenimente ştiinţifice internaţionale organizate în ţară

Membru în Comitetul organizatoric şi/sau ştiinţific al unor evenimente ştiinţifice naţionale

Vicepreședinte Societatea Română de Medicină de Laborator (SRML), 2001-2009

Președinte Societatea Română de Medicină de Laborator, 2009-2013 http://www.srml.ro/

Președinte Societatea Română pentru Asigurarea și Controlul Extern al Calitătii în Medicina de

Laborator (RoEQALM) 2001-2008, secretar general RoEQALM 2008-prezent http://www.roeqalm.ro/

Vicepreședinte Societatea Română de Cercetare a Magneziului, 2009-prezent

Președinte Asociatia Medicală Română pentru Plasmafereza Terapeutică, 2013-prezent

Membru Societatea Română de Sexologie Clinică și Procreere Umană,

2018-prezent http://societatearomanadesexologieclinica.ro/

Membru Societatea Română de Studiu al Chimioterapicelor 2002-prezent

Membru corespondent Uniunea Medicală Balcanică (UMB), 1994-prezent

Membru Comitetul de Conducere al Sectiei Române a UMB, 2016-prezent

Membru Societatea Natională de Imunologie, 1994-prezent http://www.societateadeimunologie.ro/

Membru Comitetul tehnic RENAR, 2016-prezent https://www.renar.ro/ro/

Membru în Comisia de concurs/examen pentru evaluatori/evaluatori șefi RENAR, 2018-prezent

Competenţe şi aptitudini tehnice

Sustinerea Lucrărilor practice de Fiziologie, Explorări funcţionale la Facultatea de Medicină Universitatea „Titu Maiorescu”

Participarea la Programul pentru realizarea schimburilor de experienţă în medicina de laborator

Atestat – Formator în Managementul, Asigurarea şi Controlul Calităţii în Medicina de Laborator

(CNPPSS) Adeverinţa Nr. 9-2932/2009, organizat confirm Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Familiei

Nr. 716/2002

Contributie la Educaţie Medicală Continuă (EMCB), Imunologie în cadrul Colegiului Medicilor din București (CMMB) https://www.emcb.ro/index.php?topic=imun; http://www.autoimun.com/

Şef Departamentului de Imunologie pentru Controlul Extern al Calităţii la Societatea Română pentru Asigurarea şi Controlul Extern al Calităţii în Medicina de Laborator (RoEQALM), 2008-2017 http://www.roeqalm.ro/

Membru în grupul de evaluatori medicali Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Centrul Naţional de

Management Programe, Comisia de Evaluare a Programului CORINT, subprogramul EUREKA. Competenţă în introducerea, efectuarea și supravegherea mãsurilor de Management Total al Calităţii în Medicina de Laborator

Publicaţii în presa medicală/nemedicală natională, internatională

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
Operare pe calculator (pachetul Microsoft Office)

WINDOWS OFFICE, WORD, EXCEL, POWER POINT

Cunoștinte ale programelor de analiză statistică Graph Pad, PoopTools, EpiInfo

Cunoştiinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică de calculator (Adobe Illustrator, PhotoShop)

Elaborarea suport de Curs pentru studenţii la Facultatea de Medicină, Universitatea „Titu Maiorescu” din București

Publicaţii medicale online

Conferinte medicale online, 2019-prezent

Publicaţii în European Hospital Journal https://european-hospital.com/publications/index.html

Alte competenţe şi aptitudini
Preşedinte Congresul Naţional de Medicină de Laborator cu participare internaţională, organizat anual

Președinte Simpozionul de Imunopatologie cu participare internaţională, organizat anual

Preşedinte Asociaţia Medicală Română pentru Plasmafereză, 2014-prezent. Proiect: Prima Conferinţă Naţională cu participare internaţională „Plasmafereza terapeutică” la Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, Grant obtinut prin competitie, Proiect finantat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică Proiect Nr. 10127/29-07-2011, Contract de finanţare a manifestărilor ştiinţifice şi evenimentelor asociate Nr. 127M/29.07.2011

Informaţii suplimentare
Membru în Juriul Internaţional de Premiere pentru evaluarea lucrărilor depuse pentru obţinerea Premiului oferit de Biosystems cu prilejul Meeting BCLF, 2007-2009

Reviewer – reviste nationale: – Romanian Journal Internal Medicine (PubMed) ISSN 1582-3296,

Fiziologia/Physiology ISSN 1223 – 2076; INFOmedica ISSN 1221-681X

Reviewer – reviste internationale – peste 20 publicatii: European Journal of Clinical Nutrition ISSN 09543007 eISSN 1476-5640; Biologics; Target and Therapy ISSN 1177-5475 (Print), ISSN 1177-5491 (Online); Biochemia Medica ISSN 1330-0962; Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) ISSN 1434-6621 ISSN (Internet) 1437-4331; Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences; Avicenna Journal of Medicine; Medical Journal of Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth; International Journal of Molecular Medicine; Net Journal of Agricultural Science; International Invention Journal of

Medicine and Medical Sciences; International Journal of Rheumatic Diseases; Case Reports in Clinical Pathology (CRCP); African Educational Research Journal; Therapeutic Advances in Chronic Disease

Membru în Colegiul de redacţie, reviste naţionale acreditate CNCS: Medical Connections/Conexiuni Medicale ISSN 1843-9306 ISSN online 2068-8369; Romanian Journal Internal Medicine (PubMed) ISSN 1582-3296; Fiziologia/Physiology ISSN 1223-2076, B+ code 240; Journal of Clinical Sexology ISSN 2602-0173 ISSN online 2668-0394; INFOmedica ISSN 1221-681X.

Membru în Colegiul de redacţie, reviste internationale indexate: Journal of Pediatric Biochemistry ISSN 1309-2359 print, ISSN 1309-2340 online; Journal of Medical Biochemistry ISSN 1452-8258; Biochemia Medica ISSN 1330-0962; Turkish Journal of Biochemistry e-ISSN 1303-929X p-ISSN 0250-4685; Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta YU ISSN 0021-3225.

Afilieri în societăti profesionale internaţionale: membru în International Scientific Group of Applied

Preventive Medicine (I-GAP), din 2005-prezent; member of the Scientific Board I-GAP, 2005-prezent

https://i-gap.org/app/dokumente/Berlin_Metabolic_Stress_Folien_CD.pdf

Membru FEMS (Federation of European Microbiological Societies), 2006-prezent

Membru în Board-ul unor Societăţi profesionale din străinătate: Comitetul Naţional de Coordonare LabTestsOnline, 2009-prezent; https://labtestsonline.org/

Secretar general Federaţia Balcanică de Laborator Clinic (BCLF, Balkan Clinical Laboratory Federation, 2008-2011

Reprezentant naţional Federaţia Balcanică de Laborator Clinic (BCLF), 1993-2005

Reprezentant naţional Federaţia Internatională de Chimie Clinică şi Medicină de Laborator (IFCC-LM) 2001-2009

Reprezentant naţional Asociaţia Mondială a Societăţilor de Patologie Medicală (WASPaLM), 2007-2009

Reprezentant naţional în Federaţia Europeană a Societăţilor de Imunologie (EFIS), 1997-prezent https://efis.org/

Membru corespondent Uniunea Medicală Balcanică, 1995-prezent https://umbalk.ro/

Membru în Board-ul unor Societăţi profesionale naţionale: Asociaţia Medicală Română pentru Plasmafereză, cofondator, vicepreşedinte, 2012; președinte, 2013-prezent

Societatea Română de Medicină de Laborator (SRML), cofondator în 2001, vicepreşedinte 2001-2009; preşedinte 2009-2013

Societatea Română de Cercetare a Magneziului, (SRCM), membru în Consiliul Director din 2003, vicepreşedinte, 2009-2012

Asociaţia Româno-Americană de Medicină de Laborator (AMELAR), cofondator, trezorier 2000-2003 Societatea Română de Laborator Clinic (SRLC), cofondator, 1993; vicepreşedinte, 1993-1997; preşedinte, 1997-2001

Societatea Natională de Imunologie (SNI), 1994-prezent; secretar imunologie clinică, 1997-2000 Societatea Română de Alergologie şi Imunologie Clinică (SRAIC), 1991-prezent.

Membru în Board-ul unor Fundaţii profesionale naţionale: Fundaţia de Laborator Clinic „Marcela

Zamfirescu Gheorghiu”, cofondator, preşedinte 1997-2001

Fundaţia de Medicină Internă „Nicolae Gh. Lupu”, cofondator, 1992-prezent

Fundaţia pentru Dezvoltarea Alergologiei şi Imunologiei Clinice „Ervant Seropian”, cofondator, 1992; vicepreşedinte, 1992-1995

Fundatia Societatea Română pentru Asigurarea şi Controlul Extern al Calităţii în Medicina de Laborator (RoEQALM), cofondator, preşedinte, 2001-2009; secretar general, 2009-prezent

Afilierea la diverse Societăţi şi Organizaţii ştiinţifice naţionale: Asociaţia Grupul de Studiu al Medicinei

Integrative, 2012-prezent

Alianţa pentru Sănătate, 2011-prezent

Societatea Română de Ştiinţe Fiziologice (afiliată FEPS şi IUPS), 2010-prezent

Asociaţia Societatea Ştiinţifică Română de Oxigen-Ozono-Terapie, 2009-prezent

Asociaţia de Medicină Anti-Aging (AMAA), 2007-prezent

Asociaţia de Medicină de Laborator din România (AMLR), 2015-prezent

Societatea Română de Microbiologie (SRM), 2004-prezent

Societatea Română pentru Studiul Chimioterapicelor (SRSC), 2000-prezent

Asociatia Română de Imuno-Dermatologie, 2017-prezent

Publicaţii 4 cărţi publicate sub egida Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii şi Control Extern în Medicina

de Laborator (RoEQALM) la edituri nationale http://www.roeqalm.ro/carti-publicate.html 20 cărţi publicate la edituri nationale

3 cărti publicate la edituri internationale

22 capitole de cărţi publicate la edituri nationale

6 capitole de cărţi publicate la edituri internationale

peste 180 lucrări știintifice publicate în reviste indexate ISI și în Baze de Date Internaţionale (BDI) peste 70 lucrări ştiinţifice comunicate la Congrese cu rezumatul publicat în reviste ISI peste 160 articole publicate în reviste recunoscute CNCS http://www.cncs-nrc.ro/

peste 400 comunicări ştiinţifice sustinute la Congrese şi Conferinţe Naţionale cu participare internaţională cu rezumatul publicat în volume cu ISSN/ISBN indice Hirsch 20 ISI Thomson Reuters

https://www.researchgate.net/profile/Manole_Cojocaru 31.37

https://scholar.google.com/citations?user=mmGMTNwAAAAJ&hl=en citări 1.659 h-index 20 i10-index 45

https://independent.academia.edu/ManoleCojocaru

http://old.ad-astra.ro/whoswho/view_profile.php?user_id=2740&lang=ro

Premii acordate în străinătate: Premiul Lundbeck, I M Cojocaru, M Cojocaru, R Tănăsescu, C Burcin, A Atanasiu, A C Mitu, I Iliescu L Dumitrescu – Some clinico-immunological aspects in patients with ocular myasthenia gravis associated with inflammatory bowel disease: 40th Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education in conjunction with the 6th Congress of the Romanian Society of Neurology, Sinaia, 2008

Premiul EFNS, I M Cojocaru, V Uscătescu, C Muşuroi, M Botezat, Alexandra Oprişan, Alina Druţă – Study of total homocysteine levels in type 2 diabetic patients with silent brain infarction. 7th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Helsinki, Finland, 2003

Premiul “Roger Boeckx Memorial Award” acordat de International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology (IATDMCT), M Cojocaru, I M Cojocaru – Study of anti anti-neutrophil cytoplasmic antibodies in patients with Wegener’s granumomatosis after Trimethoprim/Sufametoxazol,

7th Congress IATDMCT, Washington, 2001

Premii acordate în ţară: Diploma de Excelentă, Centrul Socio-Cultural J.L. Calderon, București, 2016 Premiul de Excelentă Gala Medica Academica & British Medical Journal – ediţia în limba română, 2013 https://medicaacademica.ro/prof-dan-enescu-prof-alexandru-vlad-ciurea-si-presedintele-cnas-cristianbusoi-premiati-la-gala-medica-academica-british-medical-journal-editia-in-limba-romana/

Laureat la Gala Premiilor Viata Medicală „Trofeul de Cristal”, pentru cercetările originale, studiile, comentariile şi lucrările apărute în săptămânalul „Viaţa medicală”, care au contribuit la succesul publicistic al revistei, la mai buna informare ştiinţifică a cititorilor şi la perfecţionarea pregătirii profesionale a medicilor. Gala „Viaţa Medicală”, Bucureşti, 2011.

https://www.medicalmanager.ro/a-avut-loc-gala-premiilor-viata-medicala/

Diploma de Excelenţă acordată de Universitatea de Medicină şi Farmacie din Oradea, mai 2011

Premiul Consiliul National al Cercetării Știintifice, C Gurban, I Zosin, F. Sfrijan, M Cojocaru, H Vermeşan, D Vermeşan, I Săvescu, I Radulov, D Drugarin, V Erdelean – The OPG/sRANKL system

and the low bone mineral density in postmenopausal steoporosis. Acta Endocrinologica (Buc), 2009; V:

27-40. ISSN 0987

Premiul „Prof. Dr. Constantin Voiculescu” conferit de Societatea Română de Medicină de Laborator pentru cea mai bună lucrare de cercetare ştiinţifică în domeniul medicinii de laborator, D M Simion, M Cojocaru – Endothelial cell and the valvular pathology, Al 17-lea Congres Naţional de Medicină de

Laborator, Al 5-lea Congres Naţional al Asistenţilor Medicali de Laborator, Al 4-lea Simpozion de Imunopatologie, Târgu Jiu, 2010

Premiul „Prof. Dr. Constantin Voiculescu” conferit de Societatea Română de Medicină de Laborator pentru cea mai bună lucrare de cercetare ştiinţifică în domeniul medicinii de laborator, I. Siloşi, M. Cojocaru, A E Muşetescu, I M Cojocaru, E Mirancea, C A Siloşi, V Pădureanu, S Rogoz – Considerations on leptin role in the pathophysiology of autoimmune diseases. Al 7-lea Congres de

Medicină de Laborator cu participare internaţională, Bucureşti, 2008

Premiul „Prof. Dr. Constantin Voiculescu” conferit de Societatea Română de Medicină de Laborator pentru cea mai bună lucrare de cercetare ştiinţifică în domeniul medicinii de laborator, C Gurban, M Cojocaru, F Sfrijan, C Ceacli, G Tănăsie, S Anghel, R Horhat, D Drugărin – Complexul RANKL/OPG şi estradiol în remodelarea osoasă în osteoporoza postmenopauză. Al 6-lea Congres de Medicină de Laborator cu participare internaţională, Sibiu, 2007

Premiul „Prof. Dr. Constantin Voiculescu” conferit de Societatea Română de Medicină de Laborator pentru cea mai bună lucrare de cercetare ştiinţifică în domeniul medicinii de laborator, A Stanciu, M. Cojocaru, A. Cosson, P Lepelley – The use of flow cytometry in diagnosis of paroxysmal noctural hemoglobinuria. Al 5-lea Congres de Medicină de Laborator cu participare internaţională, Braşov, 2006 Distincţii acordate în străinătate: Most Notable Intellectual of 2008

Man of the Year-2001

American Biographical Institute, Inc. The World Medal of Freedom, 2006, 2007

Distincţii acordate în ţară: Diploma de Onoare cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale a Nurselor cu tema „Mediul optim de lucru, factor primordial în asigurarea calităţii îngrijirii pacienţilor” pentru întreaga activitate desfăşurată în sprijinul promovării şi dezvoltării nursingului în România, Bucureşti, 2007 Diploma de Onoare acordată de Confederaţia Naţională a Femeilor din România pentru activitatea în munca de ocrotire a sănătăţii şi a educaţiei pentru sănătate – 7 aprilie 1998

Anexe
Lista Proiectelor de cercetare știintifică nationale (peste 40)

Lista publicatiilor ştiinţifice în reviste cotate ISI, BDI

Enciclopedia personalităţilor din România, Bucureşti, 2006

Conf. univ. dr. CȘ I Manole Cojocaru

Data: 27. 07. 2020

Prof.  Manole Coocaru

Europass
Personal information

Name surname
COJOCARU MANOLE

Address
Str.  ….. Postal Code 061725, Sector 6 Bucharest

Phone
Phone 0723 326 663

E-mail
manole.cojocaru@yahoo.com

Nationality
Romania

Date of birth
November 16, 1951

Sex
Male

Desired employment / Occupational field
„Titu Maiorescu” University of Bucharest, Faculty of Medicine, Department of Preclinical Disciplines, since 2009-present

Clinical integration at the Clinical Center for Rheumatic Diseases „Dr.  Ion Stoia ”from Bucharest, Laboratory Medicine Department, until November 16, 2016

Professional experience
Laboratory medicine, Clinical immunology, Interlaboratory-immunology comparisons

Period
since 1971 – present
Occupation or position held
Associate Professor PhD, „Titu Maiorescu” University of Bucharest Faculty of Medicine, Discipline of Physiology, Department of Preclinical Disciplines, confirmed by Order of the Ministry of Education, Research and Innovation No.  31290/2009

Main activities and responsibilities

Medical activity, teaching and scientific research

Director of the Preclinical Disciplines Department, 2011-2017

Head of Physiology, Faculty of Medicine, „Titu Maiorescu” University of Bucharest, 2009-present

Holder of Physiology Course at the Faculty of Medicine, first and second year, “Titu Maiorescu” University of Bucharest, 2009-present

Holder of the Virology Course at the Faculty of Medicine, second year, „Titu Maiorescu” University of Bucharest,

2018-2019

Holder of Physiology Course at the Faculty of Pharmacy, second year, „Titu Maiorescu” University of Bucharest,

2015-present

Holder of the Physiology Course at the Faculty of Medicine, specialization in General Nursing, first year,

„Titu Maiorescu” University of Bucharest, 2009-present

Holder of Immunology Course at the Faculty of Medicine, specialization General Health Care year II, „Titu Maiorescu” University of Bucharest, 2015-2018

Holder of the Home Care Course.  Community nursing at the Faculty of Medicine, specialization General Nursing year IV at „Titu Maiorescu” University of Bucharest, 2018-present

Holder of the Clinical Laboratory Management Course at the Faculty of Medicine, specialization General Health Care year II, „Titu Maiorescu” University of Bucharest 2014-2018

Head of the Department of Immunology for External Quality Assurance and Control at the Romanian Society for External Quality Assurance and Control in Laboratory Medicine (RoEQALM), 2005-2017 http://www.roeqalm.ro/

Certificate – Trainer in Management, Assurance and Quality Control in Laboratory Medicine (CNPPSS) Certificate No.  9-2932 / 2009, organized according to the Order of the Ministry of Health and Family No.  716/2002

Accredited by OAMGMAMR as a Provider of Continuing Medical Education, 2018-present http://www.oammrbuc.ro/;  https://www.oamr.ro/;  https://oamrcl.ro/index.php?author=1&start=120 Certificate of Complementary Studies in the Management of Sanitary Services (SNSPMS, National School of Public Health and Sanitary Management), Series C Nr.  023984, July 20, 2009 https://www.ghidul.ro/snspms/

INSTAND-WHO -Training Course (IWTC) on Quality Management and Quality Assurance in Health Laboratories, 2003

Laboratory Management Course under the auspices of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), organized by the Polish Society of Laboratory Diagnostics (PTDL), Warsaw, 1998

European Specialist in Laboratory Medicine, EuSpLM, Certificate No.  2278/2009 https://www.eflm.eu/site/page/a/1305

Certificate of Competence in Proteomics (molecular diagnosis), 2012 www.tdm-dru.ro

Name and address of employer
„Titu Maiorescu” University, Str.  Dâmbovnicului Nr.22 Sectorul 4, Postal code 040441 Bucharest http://www.utm.ro;  rectorat@utm.ro

Type of business or sector

University education, Biomedical research, Medical activity, Interlaboratory comparisonsimmunology

Education and Training

„Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Bucharest, 1971-1977,

Curriculum of the Faculty of General Medicine;  General practitioner for adults at Drăgăneşti-Olt City Hospital, Drăgăneşti-Olt Cotton Spinning Enterprise Dispensary, Olt County, 1977-1981

Resident in the specialty of laboratory medicine, 1981-1984;  Order of the Ministry of Health no.  290/1981,

Certificate of Postgraduate Training Program No.  6467/1982

Period
Scholarship at Cliniques Universitaire Saint Luc in Brussels, awarded by the Belgian Ministry of Public Health, Specialization in Brussels, Belgium, 1991-1992

Student abroad: Establishing traceability and uncertainty of assigned values ​​an assisting participants to assess / estimate their measurement uncertainty, Eurachem Training Course “A focus for analytical chemistry in Europe”, Istanbul, Turkey, 2011

SPIRALMED Project, Health Physics & Computational Intelligence Lab of Technological Educational Institute of Patras, Greece, 2010

INSTAND-WHO-Training Course (IWTC) on Quality Management and Quality Assurance in Health Laboratories, Düsseldorf, Germany, 17-28 Feb.  2003

Laboratory Management Course, International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), organized by the Polish Society of Laboratory Diagnostics (PTDL), Warsaw, Poland, 1998

Student in the country: „How to develop a European project”, organized by the Academy of Scientists Feb 24-May 11, 2016

Course Statistical tools used in proficiency tests.  Certificate of Completion of Competencies for Maximum Competitiveness, organized by Sigma Target, Bucharest, Nr.  04/2013

Student „Proteomics from research to clinic” – basic and advanced module organized by the National Institute of Pathology Victor Babeş Bucharest, February 6-12 and May 21-27, 2012, within the Project „System of professional training of medical staff in the field of new  technologies in the health system (molecular diagnosis) ”POSDRU / 81 / 3.2 / S / 58819 TDM (Certificate)

Student in the SPIRALMED Program – Advanced Training and Training System in Laser Therapy and Medical Applications, Project funded under the POS Program DRU / 40 / 3.2 / G-9545, European Social Fund, 2009-2010 http: //www.amaacongres2009.  ro / index.html / articles | details / articleID_70 /

Program / SPIRAL / MED.html Student „Management of Health Services”, organized by the National Center for Improvement in Health Bucharest (CNPDS), for Trainer in the field „Management, assurance and quality control in laboratory medicine”, 2007-2008

Molecular Medicine student, postgraduate course organized by UMF „Carol Davila” in Bucharest, 2007

Qualification / diploma obtained

Invited speaker & chairman to more than 10 international conferences

Certificate of membership of the Romanian College of Physicians, Bucharest College of Physicians, Nr.  B07-3678 / 1

European specialist in laboratory medicine, EuSpLM, Certificate No.  2278/2009 https://www.eflm.eu/site/page/a/1305

First degree scientific researcher, confirmed by the Order of the Academy of Medical Sciences No.  59/2002

Second degree scientific researcher, confirmed by the Order of the Academy of Medical Sciences No.  759/2000

Doctor of Medical Sciences, specialty Occupational Medicine at the University of Medicine and Pharmacy „Carol Davila” in Bucharest;  the theme of the Doctoral Thesis “Contributions to the study of immunological reactivity in silicosis”, confirmed by the Doctoral Diploma of the Ministry of Education “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Nr.  456/1997

Primary physician of clinical immunology, confirmed by the Order of the Ministry of Health No.  5294/1997

Competence in Laboratory Immunology, confirmed by the Order of the Ministry of Health No.  44955/1993

Primary physician Laboratory Medicine, confirmed by Order of the Ministry of Health No.  5294/1991

Chief physician in the specialty of Laboratory Medicine, confirmed by the Order of the Ministry of Health No.  459/1984

Personal physician with higher education, not certified for scientific research at Colentina Clinical Hospital, in

Microbiology Laboratory, competition, confirmed by Order of the Ministry of Health No.  290/1981

Bachelor’s Degree in Medicine and Medicine, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest, Nr.  2949/1978

Main activities and responsibilities
Monitoring the activity of the employees at the Clinical Laboratory, evaluating the laboratory techniques and validating the methods, validating the results of the investigations performed in the Clinical Laboratory, estimating the consumption of reagents in order to support a continuous and effective activity of each employee of the Clinical Laboratory.  on topics of bioethics and biohazard, collaboration with clinicians for the realization of various scientific research projects in which the Clinical Laboratory is involved.

Name and address of employer
Integrated medical activity in the Laboratory Medicine Department, Clinical Center for Rheumatic Diseases

„Dr.  Ion Stoia ”, Str.  Thomas Masaryk, Nr.  5, Sector 2, Postal code 020983, Bucharest, until November 16.  2016

Level in the national or international classification Health

Personal skills and competences
Member of the Scientific Council of the Institute for Studies, Research, Development and Innovation of the „Titu Maiorescu” University of Bucharest https://www.utm.ro/cercetare-stiintifica/institutul-de-studii-cercetare-dezvoltare-si-inovare/

Member of the Scientific Research Council at „Titu Maiorescu” University https://www.utm.ro/cercetarestiintifica/consiliul-de-cercetare-stiintifica/

Supervisor for first year students at the Faculty of Medicine, 2009-2017

International scientific research projects, sub-investigator

Holder of the Postgraduate Course in Integrative Medicine at the “Titu Maiorescu” University of Bucharest together with Spezialklinik Neukirchen from Germany, accredited by CMR, Bucharest, 2014 

Director / Manager / Partner National research projects, 1984-2017

Clinical trials, subinvestigator

CursMedicinaIntegrativaUTM2014.pdf Postgraduate training course organized by „Titu Maiorescu” University in partnership with the Romanian Association for Therapeutic Plasmapheresis (AMRP), accredited by CMR, 2014-present 

International Postgraduate Advanced Course in Ozone Therapy organized by the University

„Titu Maiorescu” in collaboration with the Italian Federation of Ozone Therapy (FIO), accredited by CMR, 20102017

The summer school – „Quality in medical education – from theory to implementation” organized by

Faculty of Medicine Titu Maiorescu University of Bucharest, Varna, Bulgaria, 2012

Organizer of the Student Session at the National Congress of Laboratory Medicine, 2009-2014

Member of the Organizing Committee at the bachelor’s exam, 2009-2016

Member of the Appeals Resolution Commission at the Faculty of Medicine bachelor’s exam, 2011-2016

Member of the Commission for the elaboration of the subjects and of the correction scales at the bachelor’s exam Faculty of Medicine, 2011-2015

Scientific Coordinator for Bachelor’s theses at the Faculty of Medicine, 2009-present

Member of the Commission for the Support of Student Diploma at the Faculty of Medicine, 2011-2018 Development of Recommendations for European Programs: Erasmus for students of the Faculty of Medicine Titu Maiorescu University erasmus-plus / node_en Member of the Presidium at the Scientific Session of Teachers and Students at „Titu Maiorescu” University, 2011-present

Organizer of the Scientific Circle of Physiology-Pathophysiology for students at the Faculty of Medicine, approved by the „Titu Maiorescu” University, Certificate No.  128 / 04.02.2010

Member of the Colloquium Commission for admission to the Doctoral School of Medicine, 2002-2017

Official contact in the Public Support Commission for Doctoral Thesis (UMF “Carol Davila”, UMF “Victor Babeş” Timişoara, University of Bucharest Faculty of Biology, University of Bucharest Faculty of Chemistry), 2003-2017

Member of the Competition Committees for the promotion of teachers at the Faculty of Medicine

„Titu Maiorescu” University of Bucharest, 2001-present

Member of the Examination-Promotion Committees in Medical Scientific Research, 2001-present

Conversion Course for General Nurses in Laboratory Nurses organized by the School

National Institute of Public Health Management and Improvement in Health, Bucharest, 2009-2015

Corresponding member INSTAND, Germany, 2003-present https://www.instand-ev.de/

National Representative to the European Union of Medical Specialists (UEMS) Department of Occupational Medicine

Laboratory, 2011-present

Coordinator of the program of scientific events organized by the Romanian Medical Association for Plasmapheresis (AMRP) from 2015-present will-invite-to-courses-and-congresses/

Coordinator of the program of scientific events organized by the Romanian Society for Insurance and

External Quality Control in Laboratory Medicine (RoEQALM), 2001-present

Supervisor of Doctoral theses in medical sciences at the „Titu Maiorescu” University of Bucharest, 2019-present

Head of postdoctoral research at the Romanian Academy, Institute of World Economy, 2014-present

Collaborator at Radio Vocativ, an exclusively online radio station, which broadcasts in Romania, Italy, the U.K. and Germany.  Melotherapy show 2020-present

native language
Romania

Foreign languages
English French

Understanding
Speaking
Writing

Obedience
Reading
Join the conversation
Oral speech
written expression

self

European level (*)

English

French

(*) Level of the Common European Framework of Reference for Languages

Social skills and competences
Representative at the European Union of Specialists in Medicine (UEMS) for Laboratory Medicine, 2011-present

Representative at the General Assembly of the Romanian College of Physicians (CMR), 2009-2013

Member / secretary / vice-president / chair of the Laboratory Medicine Commission at CMR, 1997-2001

Member / secretary of the Laboratory Medicine Commission of the Ministry of Public Health (MSP), member 1997-2003;  secretary, 2000-2003

Member of the Commission for the Standardization of Methods in the Clinical Laboratory of the Ministry of Health, 1997

Member of the Refurbishment Commission of the Medical Laboratories of the Ministry of Health, 1997

Member of the Commission for Biological Products for Human Use in the Ministry of Health, 1997

Member of the Jurisdiction Commission of the National Council of the Romanian College of Physicians (CMR), 1997-present

Evaluator at the College of Physicians of Bucharest, for files with complaints of medical errors, 1997-present

Communication skills acquired during medical, teaching and scientific research

Organisational skills and competences
Director of the Department of Preclinical Disciplines at the Faculty of Medicine, „Titu Maiorescu” University of Bucharest, 2011-2017

Member of the Board of the Faculty of Medicine, 2011-2017

Head of the Laboratory Medicine Department at the Clinical Center for Rheumatic Diseases “Dr Ion Stoia”, Bucharest, 2009-2016 

Head of Clinical Laboratory at Colentina Clinical Hospital, 1997-2001, confirmed by the Order of the Public Health Directorate of Bucharest Nr.  4670/1997 (contest), 

Organizer of scientific events under the patronage of „Titu Maiorescu” University, under the auspices of the Academy

of Medical Sciences and of the Department of Medical Sciences of the Romanian Academy, 2001-2013 President for the organization of various national scientific events, 1993-present

President / Vice-President for the organization of international scientific events held in the country President / Vice-President for the organization of regional / BCLF / Danubian scientific events held in the country

Member of the International Scientific Committee of Scientific Events Organized Abroad

Member of the Organizing Committee for International Scientific Events Organized in the Country

Member of the Organizing and / or Scientific Committee of national scientific events

Vice President of the Romanian Society of Laboratory Medicine (SRML), 2001-2009

President of the Romanian Society of Laboratory Medicine, 2009-2013 

President of the Romanian Society for Assurance and External Quality Control in Medicine

Laboratory (RoEQALM) 2001-2008, general secretary of RoEQALM 2008-present 

Vice President of the Romanian Magnesium Research Society, 2009-present

President of the Romanian Medical Association for Therapeutic Plasmapheresis, 2013-present

Member of the Romanian Society of Clinical Sexology and Human Procreation,

2018-present 

Member of the Romanian Society for the Study of Chemotherapy 2002-present

Corresponding member of the Balkan Medical Union (UMB), 1994-present

Member of the Management Committee of the Romanian Section of UMB, 2016-present

Member of the National Society of Immunology, 1994-present

Member of the RENAR Technical Committee, 2016-present https://www.renar.ro/ro/

Member of the Competition / Examination Commission for RENAR evaluators / chief evaluators, 2018-present

Technical skills and competences

Supporting the practical works of Physiology, Functional Explorations at the Faculty of Medicine „Titu Maiorescu” University

Participation in the Program for the exchange of experience in laboratory medicine

Certificate – Trainer in Management, Assurance and Quality Control in Laboratory Medicine

(CNPPSS) Certificate No.  9-2932 / 2009, organized confirms the Order of the Ministry of Health and Family No.  716/2002

Contribution to Continuing Medical Education (EMCB), Immunology within the Bucharest College of Physicians (CMMB) https://www.emcb.ro/index.php?topic=imun;  http://www.autoimun.com/

Head of the Department of Immunology for External Quality Control at the Romanian Society for Assurance and External Quality Control in Laboratory Medicine (RoEQALM), 2008-2017 

Member of the group of medical evaluators Ministry of Education and Research, National Center for

Program Management, CORINT Program Evaluation Commission, EUREKA sub-program.  Competence in introducing, performing and supervising Total Quality Management measures in Laboratory Medicine

Publications in the national and international medical / non-medical press

Computer skills and competences
Computer operation (Microsoft Office suite)

WINDOWS OFFICE, WORD, EXCEL, POWER POINT

Knowledge of Graph Pad, PoopTools, EpiInfo statistical analysis programs

Basic knowledge of computer graphics applications (Adobe Illustrator, PhotoShop)

Development of course support for students at the Faculty of Medicine, „Titu Maiorescu” University of Bucharest

Online medical publications

Online medical conferences, 2019-present

Publications in the European Hospital Journal 

Other skills and competences
President of the National Congress of Laboratory Medicine with international participation, organized annually

President of the Immunopathology Symposium with international participation, organized annually

President of the Romanian Medical Association for Plasmapheresis, 2014-present.  Project: First National Conference with international participation „Therapeutic Plasmapheresis” at the „Titu Maiorescu” University of Bucharest, Grant obtained through competition, Project funded by the National Authority for Scientific Research Project No.  10127 / 29-07-2011, Contract for financing scientific events and associated events No.  127M / 29.07.2011

Additional Information
Member of the International Awards Jury for the evaluation of the works submitted for the Biosystems Award on the occasion of the BCLF Meeting, 2007-2009

Reviewer – reviste nationale: – Romanian Journal Internal Medicine (PubMed) ISSN 1582-3296,

Physiology / Physiology ISSN 1223 – 2076;  INFOmedica ISSN 1221-681X

Reviewer – international journals – over 20 publications: European Journal of Clinical Nutrition ISSN 09543007 eISSN 1476-5640;  Biologics;  Target and Therapy ISSN 1177-5475 (Print), ISSN 1177-5491 (Online);  Medical Biochemistry ISSN 1330-0962;  Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) ISSN 1434-6621 ISSN (Internet) 1437-4331;  Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences;  Avicenna Journal of Medicine;  Medical Journal of Dr. D.Y.  Patil Vidyapeeth;  International Journal of Molecular Medicine;  Net Journal of Agricultural Science;  International Invention Journal of

Medicine and Medical Sciences;  International Journal of Rheumatic Diseases;  Case Reports in Clinical Pathology (CRCP);  African Educational Research Journal;  Therapeutic Advances in Chronic Disease

Member of the Editorial Board, CNCS accredited national journals: Medical Connections ISSN 1843-9306 ISSN online 2068-8369;  Romanian Journal of Internal Medicine (PubMed) ISSN 1582-3296;  Physiology ISSN 1223-2076, B + code 240;  Journal of Clinical Sexology ISSN 2602-0173 ISSN online 2668-0394;  INFOmedica ISSN 1221-681X.

Member of the Editorial Board, indexed international journals: Journal of Pediatric Biochemistry ISSN 1309-2359 print, ISSN 1309-2340 online;  Journal of Medical Biochemistry ISSN 1452-8258;  Medical Biochemistry ISSN 1330-0962;  Turkish Journal of Biochemistry e-ISSN 1303-929X p-ISSN 0250-4685;  Yugoslav Physiologica et Pharmacologica Acta YU ISSN 0021-3225.

Affiliations in international professional societies: member of the International Scientific Group of Applied

Preventive Medicine (I-GAP), 2005-present;  member of the Scientific Board I-GAP, 2005-present

https://i-gap.org/app/dokumente/Berlin_Metabolic_Stress_Folien_CD.pdf

Member of FEMS (Federation of European Microbiological Societies), 2006-present

Member of the Board of Professional Societies Abroad: LabTestsOnline National Steering Committee, 2009-present; 

Secretary General Balkan Clinical Laboratory Federation (BCLF), 2008-2011

National Representative of the Balkan Federation of Clinical Laboratories (BCLF), 1993-2005

National Representative International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC-LM) 2001-2009

National Representative World Association of Medical Pathology Societies (WASPaLM), 2007-2009

National Representative in the European Federation of Immunological Societies (EFIS), 1997-present

Corresponding member of the Balkan Medical Union, 1995-present

Member of the Board of National Professional Societies: Romanian Medical Association for Plasmapheresis, co-founder, vice president, 2012;  President, 2013-present

Romanian Society of Laboratory Medicine (SRML), co-founder in 2001, vice president 2001-2009;  President 2009-2013

Romanian Magnesium Research Society (SRCM), member of the Board of Directors since 2003, vice president, 2009-2012

Romanian-American Association of Laboratory Medicine (AMELAR), co-founder, treasurer 2000-2003 Romanian Society of Clinical Laboratory (SRLC), co-founder, 1993;  vice president, 1993-1997;  President, 1997-2001

National Society of Immunology (SNI), 1994-present;  secretary of clinical immunology, 1997-2000 Romanian Society of Allergology and Clinical Immunology (SRAIC), 1991-present.

Member of the Board of some National Professional Foundations: Clinical Laboratory Foundation „Marcela

Zamfirescu Gheorghiu ”, co-founder, president 1997-2001

„Nicolae Gh. Lupu” Internal Medicine Foundation, co-founder, 1992-present

Foundation for the Development of Allergology and Clinical Immunology „Ervant Seropian”, co-founder, 1992;  Vice President, 1992-1995

Romanian Society Foundation for External Quality Assurance and Control in Laboratory Medicine (RoEQALM), co-founder, president, 2001-2009;  Secretary General, 2009-present

Affiliation to various National Scientific Societies and Organizations: Medicine Study Group Association

Integrative, 2012-present

Alliance for Health, 2011-present

Romanian Society of Physiological Sciences (affiliated with FEPS and IUPS), 2010-present

Romanian Scientific Society of Oxygen-Ozone-Therapy Association, 2009-present

Association of Anti-Aging Medicine (AMAA), 2007-present

Romanian Association of Laboratory Medicine (AMLR), 2015-present

Romanian Society of Microbiology (SRM), 2004-present

Romanian Society for the Study of Chemotherapy (SRSC), 2000-present

Romanian Immuno-Dermatology Association, 2017-present

Publications 4 books published under the auspices of the Romanian Society for Quality Assurance and External Control in Medicine

of Laboratory (RoEQALM) at national publishing houses

20 books published at national publishing houses

3 books published by international publishers

22 book chapters published in national publishing houses

6 book chapters published by international publishers

over 180 scientific papers published in ISI indexed journals and in International Databases (BDI) over 70 scientific papers communicated at Congresses with the abstract published in ISI journals over 160 articles published in recognized CNCS journals http://www.cncs-nrc.ro  /

over 400 scientific papers presented at National Congresses and Conferences with international participation with the abstract published in volumes with ISSN / ISBN Hirsch index 20 ISI Thomson Reuters

https://independent.academia.edu/ManoleCojocaru

Prizes awarded abroad: Lundbeck Prize, IM Cojocaru, M Cojocaru, R Tănăsescu, C Burcin, A Atanasiu, AC Mitu, I Iliescu L Dumitrescu – Some clinical-immunological aspects in patients with ocular myasthenia gravis associated with inflammatory bowel disease: 40th Danube  Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education in conjunction with the 6th Congress of the Romanian Society of Neurology, Sinaia, 2008

 EFNS Award, I M Cojocaru, V Uscătescu, C Muşuroi, M Botezat, Alexandra Oprişan, Alina Druţă – Study of total homocysteine ​​levels in type 2 diabetic patients with silent brain infarction.  7th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Helsinki, Finland, 2003

 Roger Boeckx Memorial Award from the International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology (IATDMCT), M Cojocaru, I M Cojocaru – Study of anti-neutrophil cytoplasmic antibodies in patients with Wegener’s granumomatosis after Trimethoprim / Sufamethoxazole,

 7th IATDMCT Congress, Washington, 2001

 Awards given in the country: Diploma of Excellence, J.L. Socio-Cultural Center  Calderon, Bucharest, 2016 Award for Excellence Gala Medica Academica & British Medical Journal – Romanian edition, 2013

cristianbusoi-premiati-la-gala-medica-academica-british-medical-journal-editia-in-limba-romana /

 Winner of the Medical Life Awards Gala „Crystal Trophy”, for original research, studies, comments and papers published in the weekly „Medical Life”, which contributed to the journalistic success of the magazine, to better scientific information of readers and to improve professional training  of doctors.  „Medical Life” Gala, Bucharest, 2011.

 Diploma of Excellence awarded by the University of Medicine and Pharmacy of Oradea, May 2011

 Award of the National Council for Scientific Research, C Gurban, I Zosin, F. Sfrijan, M Cojocaru, H Vermeşan, D Vermeşan, I Săvescu, I Radulov, D Drugarin, V Erdelean – The OPG / sRANKL system and the low bone mineral density in  postmenopausal stenoporosis.  Acta Endocrinologica (Buc), 2009;  V: 27-40.  ISSN 0987

 The “Prof.  Dr. Constantin Voiculescu ”conferred by the Romanian Society of Laboratory Medicine for the best scientific research paper in the field of laboratory medicine, D M Simion, M Cojocaru – Endothelial cell and valvular pathology, 17th National Congress of Laboratory Medicine

 Laboratory, 5th National Congress of Laboratory Nurses, 4th Symposium on Immunopathology, Târgu Jiu, 2010

 The “Prof.  Dr. Constantin Voiculescu ”conferred by the Romanian Society of Laboratory Medicine for the best scientific research paper in the field of laboratory medicine, I. Siloşi, M. Cojocaru, AE Muşetescu, IM Cojocaru, E Mirancea, CA Siloşi, V Pădureanu,  S Rogoz – Considerations on leptin role in the pathophysiology of autoimmune diseases.  The 7th Congress of

 Laboratory Medicine with international participation, Bucharest, 2008

 The “Prof.  Dr. Constantin Voiculescu ”awarded by the Romanian Society of Laboratory Medicine for the best scientific research work in the field of laboratory medicine, C Gurban, M Cojocaru, F Sfrijan, C Ceacli, G Tănăsie, S Anghel, R Horhat, D Drugărin  – RANKL / OPG complex and estradiol in bone remodeling in postmenopausal osteoporosis.  6th Congress of Laboratory Medicine with international participation, Sibiu, 2007

 The “Prof.  Dr. Constantin Voiculescu ”awarded by the Romanian Society of Laboratory Medicine for the best scientific research work in the field of laboratory medicine, A Stanciu, M. Cojocaru, A. Cosson, P Lepelley – The use of flow cytometry in diagnosis of paroxysmal  noctural hemoglobinuria.  5th Congress of Laboratory Medicine with international participation, Brasov, 2006 Distinctions awarded abroad: Most Notable Intellectual of 2008

 Man of the Year-2001 American Biographical Institute, Inc.  The World Medal of Freedom, 2006, 2007

 Distinctions awarded in the country: Honorary Diploma on the occasion of the International Nurses Day with the theme „Optimal working environment, key factor in ensuring the quality of patient care” for the entire activity carried out in support of promoting and developing nursing in Romania, Bucharest, 2007 Honorary Diploma  awarded by the National Confederation of Women in Romania for their work in health care and health education – April 7, 1998

 Annexes

 List of National Scientific Research Projects (over 40)

 List of scientific publications in journals listed ISI, BDI

 Encyclopedia of Romanian personalities, Bucharest, 2006

 Assoc.  Dr. CȘ I Manole Cojocaru Date: 27. 07. 2020